Podstawowymi czynnikami wpływającymi na wysokość opłaty miesięcznej są:


- ilość dokumentów
- ilość zatrudnianych pracowników
- rodzaj prowadzonej działalności

Opłata ta jest jednak ustalana z każdym Klientem indywidualnie w drodze negocjacji