Oferujemy:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowej)
- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- Rozliczanie ryczałtów i kart podatkowych
- Pomoc przy zakładaniu spółki
- Formułowanie planów kont
- Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu
- Sporządzanie sprawozdań finansowych
- Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
- Rozliczenia z ZUS
- Przekaz elektroniczny
- Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
- Sprawozdawczość do Urzędu Statystycznego
- Rozliczenia z ochroną środowiska

Ponadto zapewniamy profesjonalną reprezentację przed organami administracji skarbowej i podatkowej podczas:
- kontroli skarbowej,
- w postępowaniach prowadzonych przez urzędy skarbowe,
- na wszystkich etapach postępowań odwoławczych.